Maandelijkse archieven: april 2018

Selectieve betaling door de onderneming in financieel zwaar weer, koordlopen voor gevorderden!

Kan een bestuurder de schuldeisers van zijn/haar onderneming naar willekeur betalen? Wanneer kan dit niet meer? Loopt de bestuurder het risico van bestuurdersaansprakelijkheid (ex artikel 2:248 BW of 2:138 BW) wanneer komt vast te staan dat er sprake is van onrechtmatige selectieve betaling? Een eenvoudig antwoord op de voornoemde vragen is niet te geven. Zoals […]

Niet stilzitten als u kansrijk wilt zijn bij een beroep op ontruimingsbescherming

De huurder van een bebouwde onroerende zaak huurt een woning, een winkel of overige bedrijfsruimte, zoals kantoor en fabriek. De huurder in de laatstgenoemde categorie komt minder huurbescherming toe dan huurders van een woning of een winkel. De huurder van overige bedrijfsruimte kan een beroep doen op ontruimingsbescherming. Als de verhuurder rechtmatig de huur heeft […]

Is uw bedrijf al AVG oké?

Is uw bedrijf al AVG oké? Onze huidige wetgeving omtrent privacy, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), stamt uit de tijd van de laatste eeuwwisseling (1 september 2001) en is een uitwerking van de Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens uit 1995. Sinds die tijd is onze maatschappij sterk gedigitaliseerd en is er meer behoefte ontstaan aan betere […]

‘Naar beste weten van verkoper’ in garantiebepalingen van overnamecontracten (1/2)

Inleiding Bij bedrijfsovernames wordt in de regel vaak uitvoerig stilgestaan bij de garanties die verkoper aan koper verstrekt en de inperking van de aansprakelijkheid van verkoper uit hoofde van die garanties. De garanties en afspraken over de inperking van de aansprakelijkheid van verkoper uit hoofde van die garanties worden opgenomen in het overnamecontract of een […]