Categorie archieven: Artikel

Per 1 juli 2020 uitbreiding geboorteverlof voor partners!

Nu krijg je als partner van een vrouw die pas is bevallen de uren van 1 werkweek aan verlof. Die moet je opnemen binnen 4 weken na de geboorte. Vanaf 1 juli wordt dit uitgebreid met aanvullend geboorteverlof van maximaal 5 weken. Het aanvullend geboorteverlof bedraagt minimaal één en maximaal vijf maal het aantal werkuren […]

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid oftewel NOW!

Vanwege de uitbraak van het Corona virus heeft de overheid een nieuwe tijdelijke regeling in het leven geroepen. De regeling Werktijdverkorting (wtv) is ingetrokken. NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies van tenminste 20% tegemoet te komen in de loonkosten. Deze werkgevers kunnen door de nieuwe regeling werknemers met een vast […]

Zieke werknemer: wat te doen?

Zieke werknemer: wat te doen? Een griepje is snel over, maar vervelender wordt het wanneer een werknemer door ziekte langere tijd niet kan werken of zelfs arbeidsongeschikt raakt. De Wet Verbetering Poortwachter helpt de werkgever hierbij op weg. De Wet Verbetering Poortwachter brengt verschillende verplichtingen met zich mee voor zowel de werkgever als de werknemer. […]

Verplichte vingerafdruk strijdig met AVG

Verplichte vingerafdruk strijdig met AVG Volgens de kantonrechter in Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2019:6005) mag een werkgever de werknemer niet verplichten een autorisatiesysteem voor de kassa te gebruiken dat werkt op basis van een vingerafdrukscan. De casus De werkgever heeft een nieuw systeem geïntroduceerd waarbij de werknemers zich alleen konden identificeren via hun vingerafdruk. Voorheen was er een […]

Neem uw vakantiedagen op, alstublieft!

Neem uw vakantiedagen op, alstublieft! Met de meivakantie en de zomervakantie voor de deur, is het goed om stil te staan bij de geldende regels over vakantiedagen. Wist u dat een werkgever verplicht is om zijn werknemer ook daadwerkelijk zijn vakantiedagen te laten opnemen? “Een verplichting als werkgever om werknemer zijn vakantiedagen te laten opnemen?”, […]

Indexatie alimentatie 2019 wordt 2%!

Indexatie alimentatie 2019 wordt 2%! De Minister voor Rechtsbescherming heeft bepaald dat de alimentatiebedragen, zowel kinder- als partneralimentatie, per 1 januari 2019 stijgen met 2% (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-60162.html). Dit wordt ook de wettelijke indexering genoemd. Wat is indexatie van alimentatie De indexatie houdt in dat de alimentatie jaarlijks per 1 januari automatisch wordt verhoogd met een bepaald […]

Uitvoeringsregels Ontslag UWV vernieuwd!

Uitvoeringsregels Ontslag UWV vernieuwd! Een werkgever die de arbeidsovereenkomst wil beëindigen wegens bedrijfseconomische redenen of omdat de werknemer langdurig arbeidsongeschikt is, moet daarvoor toestemming vragen aan het UWV. Het UWV heeft voor dit soort ontslagaanvragen beleidsregels ontwikkeld, namelijk de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen of de Uitvoeringsregeling Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Aan de hand van […]

Schadebegrip bij garanties

Inleiding De door verkoper gegeven garanties zijn een belangrijk onderdeel van een overnameovereenkomst. Deze garanties hebben als doel dat, wanneer er sprake is van een inbreuk op de garanties, de koper schadevergoeding kan vorderen bij verkoper. In de praktijk wordt vaak door partijen onderhandeld over de definitie van het schadebegrip, waarbij partijen discussiëren over welke […]

Tussentijds opzeggen loopt in de papieren

Tussentijds opzeggen kan in de papieren lopen! Op het moment kom ik veel zaken in mijn praktijk tegen waarbij werkgevers het tijdelijke arbeidscontract met hun werknemer tussentijds opzeggen, om wat voor reden dan ook. In het tijdelijke arbeidscontract is dan vaak een tussentijds opzegbeding opgenomen, waardoor de werkgever in de veronderstelling is dat hij het […]