Categorie archieven: Artikel

Sint en recht

De Sint maakt de gemoederen goed los. Niet alleen bij de kinderen, maar juist de volwassenen zijn vaak de klos. Zo ook tijdens een kerstviering in 2015, waar een politie ambtenaar verkleed als Sinterklaas een toespraak hield voor 140 collega’s. Hij riep een collega naar voren en in dichtvorm werd zij toegesproken: “Op de werkvloer […]

Vakantieperikelen: na de scheiding op vakantie met de kids!

Lekker op vakantie na een lang school- en werkjaar. Wat gescheiden ouders soms vergeten, is dat voor een vakantie met hun minderjarige kinderen naar het buitenland de toestemming van de andere ouder nodig is. Na de scheiding blijven de ouders samen het ouderlijk gezag houden over de kinderen, dat is in ieder geval het uitgangspunt […]

Serie Zieke Werknemer deel 4: ontslag tijdens ziekte

Tijdens de eerste 104 weken van langdurige ziekte beschermt de wet de werknemer tegen ontslag via een zogeheten ontslagverbod tijdens ziekte. De werkgever mag de arbeidsovereenkomst met de werknemer tijdens deze periode niet opzeggen en ook niet ontslaan. Als de werknemer een contract voor bepaalde tijd heeft tijdens ziekte, dan eindigt dit contract wel op […]

Serie Zieke Werknemer deel 3: privacy tijdens ziekte

Bij (langdurige) ziekte van de werknemer, worden er al snel verschillende persoonsgegevens uitgewisseld tussen allerlei betrokken organisaties. De belangrijkste betrokken partijen zijn natuurlijk de werknemer en de werkgever, maar ook de arbodienst of bedrijfsarts, het re-integratiebedrijf, het UWV en de verzuimverzekeraar. Met de uitwisseling en juist ook de verwerking van de persoonsgegevens komt ook de […]

Serie Zieke Werknemer deel 2: rechten en plichten van de werknemer

Hoewel de werknemer het hoofd er misschien niet naar heeft staan door ziekte, brengt arbeidsongeschiktheid wel rechten en plichten met zich op grond van de Wet Verbetering Poortwachter. Iedereen is gebaat bij een goed herstel na ziekte en duidelijkheid over de rechten en plichten kan daar zeker bij helpen. Verplichtingen De eerste verplichting die een […]

Serie Zieke Werknemer deel 1: rechten en plichten van de werkgever

Ziek zijn is voor niemand een pretje. Vooral niet als de werknemer voor langere tijd uit de roulatie is of zelfs arbeidsongeschikt raakt. De Wet Verbetering Poortwachter is in het leven geroepen om langdurig ziekteverzuim terug te dringen. Het uitgangspunt van deze wet is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. Werkgever en […]

Opzeggen per de eerste van de maand duidelijk of toch niet?

Volgens de wet (artikel 7:672 lid 1 BW) dient een arbeidsovereenkomst te worden opgezegd tegen het einde van de maand maar in de praktijk wordt er vaak opgezegd ‘per’ eerste van de maand en zie je dit woordje ook voorbij komen in opzeggingsbrieven of beëindigingsovereenkomsten tussen werkgevers en werknemers. Duidelijke taal of toch niet? In […]

Indexatie alimentatie 2022

Indexatie alimentatie 2022 Alle alimentatiebedragen worden met ingang van 1 januari 2022 met 1,9% verhoogd. Deze verhoging is een wettelijke verplichting en geldt zowel voor kinderalimentatie als voor partneralimentatie. Waarom een indexatie van de alimentatie? De prijzen van goederen, de huren en ook de lonen stijgen jaarlijks door inflatie. De kinderalimentatie en de partneralimentatie stijgen […]

Onbelaste reiskostenvergoeding vervalt per 1 januari 2021 bij thuiswerken

Door al het nieuws rondom Covid-19 en de afgekondigde maatregelen, wordt er bijna over het hoofd gezien dat de onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer per 1 januari 2021 komt te vervallen bij thuiswerken. De “normale” regeling Werkgevers mogen werknemers een vaste onbelaste vergoeding geven tot maximaal € 0,19 per kilometer als de werknemer voor zijn werk […]

Per 1 juli 2020 uitbreiding geboorteverlof voor partners!

Nu krijg je als partner van een vrouw die pas is bevallen de uren van 1 werkweek aan verlof. Die moet je opnemen binnen 4 weken na de geboorte. Vanaf 1 juli wordt dit uitgebreid met aanvullend geboorteverlof van maximaal 5 weken. Het aanvullend geboorteverlof bedraagt minimaal één en maximaal vijf maal het aantal werkuren […]