Maandelijkse archieven: augustus 2018

Schadebegrip bij garanties

Inleiding De door verkoper gegeven garanties zijn een belangrijk onderdeel van een overnameovereenkomst. Deze garanties hebben als doel dat, wanneer er sprake is van een inbreuk op de garanties, de koper schadevergoeding kan vorderen bij verkoper. In de praktijk wordt vaak door partijen onderhandeld over de definitie van het schadebegrip, waarbij partijen discussiëren over welke […]