Maandelijkse archieven: april 2022

Serie Zieke Werknemer deel 3: privacy tijdens ziekte

Bij (langdurige) ziekte van de werknemer, worden er al snel verschillende persoonsgegevens uitgewisseld tussen allerlei betrokken organisaties. De belangrijkste betrokken partijen zijn natuurlijk de werknemer en de werkgever, maar ook de arbodienst of bedrijfsarts, het re-integratiebedrijf, het UWV en de verzuimverzekeraar. Met de uitwisseling en juist ook de verwerking van de persoonsgegevens komt ook de […]

Overname Peek Bouw & Infra B.V. door ReintenInfra B.V.

ReintenInfra B.V. heeft op 2 maart 2022 Peek Bouw & Infra B.V. overgenomen. Peek Bouw & Infra B.V. is opgericht in 1950 en is een familiebedrijf met een rijke historie die een onderneming exploiteert op het gebied van de grond-, weg-, water- en utiliteitsbouw en met name gespecialiseerd is in het bouwen van geluidsschermen. Er […]

Serie Zieke Werknemer deel 2: rechten en plichten van de werknemer

Hoewel de werknemer het hoofd er misschien niet naar heeft staan door ziekte, brengt arbeidsongeschiktheid wel rechten en plichten met zich op grond van de Wet Verbetering Poortwachter. Iedereen is gebaat bij een goed herstel na ziekte en duidelijkheid over de rechten en plichten kan daar zeker bij helpen. Verplichtingen De eerste verplichting die een […]

Serie Zieke Werknemer deel 1: rechten en plichten van de werkgever

Ziek zijn is voor niemand een pretje. Vooral niet als de werknemer voor langere tijd uit de roulatie is of zelfs arbeidsongeschikt raakt. De Wet Verbetering Poortwachter is in het leven geroepen om langdurig ziekteverzuim terug te dringen. Het uitgangspunt van deze wet is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. Werkgever en […]