Klachtenregeling

Schol & Gorter Advocaten streeft ernaar dat cliënten tevreden zijn over haar dienstverlening. Indien u ondanks onze inzet niet tevreden bent, leest u hier hoe u ons hiervan in kennis kan stellen en hoe klachten behandeld worden.

Interne klachtenregeling
Wanneer u niet tevreden bent met de dienstverlening of een declaratie, verzoeken wij u in eerste instantie contact op te nemen met de direct betrokken advocaat. De advocaat probeert de klacht zo spoedig mogelijk op te lossen.
U kunt uw klacht ook melden bij de klachtencoördinatoren van ons kantoor, mr. P.E.M. Schol of mr. P. Gorter (info@sgadvocaten.nl).

Zodra de klacht is opgelost, wordt dat schriftelijk aan u bevestigd.

Indien geen oplossing voor uw klacht wordt gevonden of er niet binnen vier weken na indiening van uw klacht schriftelijk is gereageerd door ons kantoor, kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

Geschillencommissie Advocatuur
Schol & Gorter Advocaten is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze Geschillencommissie is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. De Geschillencommissie doet uitspraak in een arbitraal vonnis als de klacht is ingediend door een zakelijke cliënt. Als de klacht is ingediend door een particuliere cliënt, doet de Geschillencommissie in beginsel uitspraak via een bindend advies. De Geschillencommissie kan ook uitspraak doen over een door klager gevorderde schadevergoeding, mits niet hoger dan € 10.000,-.

Meer informatie kunt u via onderstaande adressen verkrijgen:

Secretaris Geschillencommissie Advocatuur
Bordewijklaan 46
2591 XR Den Haag
070 – 310 53 10
www.degeschillencommissie.nl

Voor vragen over onze klachtenregeling kunt u bij ons terecht gedurende kantooruren via telefoonnummer 053-431 00 63 of per e-mail: info@sgadvocaten.nl