Auteur archieven: Philippe Schol

Doorstart van de onderneming van Online Systems B.V.

De curator, mr. P.E.M. Schol van Schol & Gorter Advocaten, heeft in het kader van een doorstart de onderneming van Online Systems BV op 20 april 2018 verkocht aan een gegadigde die op dezelfde locatie de onderneming van Online Systems B.V. zal voortzetten, Een deel van het personeel is een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden. Voor verdere informatie […]

Selectieve betaling door de onderneming in financieel zwaar weer, koordlopen voor gevorderden!

Kan een bestuurder de schuldeisers van zijn/haar onderneming naar willekeur betalen? Wanneer kan dit niet meer? Loopt de bestuurder het risico van bestuurdersaansprakelijkheid (ex artikel 2:248 BW of 2:138 BW) wanneer komt vast te staan dat er sprake is van onrechtmatige selectieve betaling? Een eenvoudig antwoord op de voornoemde vragen is niet te geven. Zoals […]

Doorstart vanuit het faillissement Bert B.V.

De curator, mr. P. Gorter van Schol & Gorter Advocaten, heeft de onderneming van Bert BV, gefailleerd op 16 augustus 2017, verkocht aan een vennootschap van de heer M. Roorda. Alle werknemers van Bert BV krijgen een nieuwe arbeidsovereenkomst ingaande per 21 augustus 2017. Vooralsnog wordt op dezelfde bedrijfslocatie de onderneming verder gevoerd. Voor verdere informatie omtrent het faillissement wordt verwezen […]

Doorstart vanuit het faillissement Sylva Bouw

De curator, mr. P.E.M. Schol van Schol & Gorter Advocaten, heeft de onderneming van Sylva Bouwgroep BV verkocht aan bouwbedrijf Wilmink-Oosterveld te Borne. Wilmink-Oosterveld neemt een deel van het personeel over terwijl het overige personeel op een enkeling na een nieuwe baan heeft gevonden. Wilmink Oosterveld heeft de contracten van Sylva Bouw aangaande de Universiteit Twente […]