Tag archieven: werkgevers

Sint en recht

De Sint maakt de gemoederen goed los. Niet alleen bij de kinderen, maar juist de volwassenen zijn vaak de klos. Zo ook tijdens een kerstviering in 2015, waar een politie ambtenaar verkleed als Sinterklaas een toespraak hield voor 140 collega’s. Hij riep een collega naar voren en in dichtvorm werd zij toegesproken: “Op de werkvloer […]

Serie Zieke Werknemer deel 4: ontslag tijdens ziekte

Tijdens de eerste 104 weken van langdurige ziekte beschermt de wet de werknemer tegen ontslag via een zogeheten ontslagverbod tijdens ziekte. De werkgever mag de arbeidsovereenkomst met de werknemer tijdens deze periode niet opzeggen en ook niet ontslaan. Als de werknemer een contract voor bepaalde tijd heeft tijdens ziekte, dan eindigt dit contract wel op […]

Serie Zieke Werknemer deel 3: privacy tijdens ziekte

Bij (langdurige) ziekte van de werknemer, worden er al snel verschillende persoonsgegevens uitgewisseld tussen allerlei betrokken organisaties. De belangrijkste betrokken partijen zijn natuurlijk de werknemer en de werkgever, maar ook de arbodienst of bedrijfsarts, het re-integratiebedrijf, het UWV en de verzuimverzekeraar. Met de uitwisseling en juist ook de verwerking van de persoonsgegevens komt ook de […]

Serie Zieke Werknemer deel 2: rechten en plichten van de werknemer

Hoewel de werknemer het hoofd er misschien niet naar heeft staan door ziekte, brengt arbeidsongeschiktheid wel rechten en plichten met zich op grond van de Wet Verbetering Poortwachter. Iedereen is gebaat bij een goed herstel na ziekte en duidelijkheid over de rechten en plichten kan daar zeker bij helpen. Verplichtingen De eerste verplichting die een […]

Serie Zieke Werknemer deel 1: rechten en plichten van de werkgever

Ziek zijn is voor niemand een pretje. Vooral niet als de werknemer voor langere tijd uit de roulatie is of zelfs arbeidsongeschikt raakt. De Wet Verbetering Poortwachter is in het leven geroepen om langdurig ziekteverzuim terug te dringen. Het uitgangspunt van deze wet is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. Werkgever en […]

Opzeggen per de eerste van de maand duidelijk of toch niet?

Volgens de wet (artikel 7:672 lid 1 BW) dient een arbeidsovereenkomst te worden opgezegd tegen het einde van de maand maar in de praktijk wordt er vaak opgezegd ‘per’ eerste van de maand en zie je dit woordje ook voorbij komen in opzeggingsbrieven of beëindigingsovereenkomsten tussen werkgevers en werknemers. Duidelijke taal of toch niet? In […]

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid oftewel NOW!

Vanwege de uitbraak van het Corona virus heeft de overheid een nieuwe tijdelijke regeling in het leven geroepen. De regeling Werktijdverkorting (wtv) is ingetrokken. NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies van tenminste 20% tegemoet te komen in de loonkosten. Deze werkgevers kunnen door de nieuwe regeling werknemers met een vast […]