Tag archieven: ontslag

Sint en recht

De Sint maakt de gemoederen goed los. Niet alleen bij de kinderen, maar juist de volwassenen zijn vaak de klos. Zo ook tijdens een kerstviering in 2015, waar een politie ambtenaar verkleed als Sinterklaas een toespraak hield voor 140 collega’s. Hij riep een collega naar voren en in dichtvorm werd zij toegesproken: “Op de werkvloer […]

Serie Zieke Werknemer deel 4: ontslag tijdens ziekte

Tijdens de eerste 104 weken van langdurige ziekte beschermt de wet de werknemer tegen ontslag via een zogeheten ontslagverbod tijdens ziekte. De werkgever mag de arbeidsovereenkomst met de werknemer tijdens deze periode niet opzeggen en ook niet ontslaan. Als de werknemer een contract voor bepaalde tijd heeft tijdens ziekte, dan eindigt dit contract wel op […]

Opzeggen per de eerste van de maand duidelijk of toch niet?

Volgens de wet (artikel 7:672 lid 1 BW) dient een arbeidsovereenkomst te worden opgezegd tegen het einde van de maand maar in de praktijk wordt er vaak opgezegd ‘per’ eerste van de maand en zie je dit woordje ook voorbij komen in opzeggingsbrieven of beëindigingsovereenkomsten tussen werkgevers en werknemers. Duidelijke taal of toch niet? In […]