Maandelijkse archieven: juli 2020

Doorstart in het faillissement van Tide Microfluidics B.V.

In het kader van het onderzoeken van de doorstartmogelijkheden heeft een aantal gegadigden zich gemeld bij de curator, mr. P.E.M. Schol, en is afgelopen donderdag met goedkeuring van de rechter-commissaris, de zekerheidshouders en de Belastingdienst, overeenstemming bereikt omtrent een doorstart van de onderneming van Tide Microfluidics B.V. De doorstarter, genaamd Solstice Pharmaceuticals B.V., zal op […]