Auteur archieven: Tamara de Jong

Onbelaste reiskostenvergoeding vervalt per 1 januari 2021 bij thuiswerken

Door al het nieuws rondom Covid-19 en de afgekondigde maatregelen, wordt er bijna over het hoofd gezien dat de onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer per 1 januari 2021 komt te vervallen bij thuiswerken. De “normale” regeling Werkgevers mogen werknemers een vaste onbelaste vergoeding geven tot maximaal € 0,19 per kilometer als de werknemer voor zijn werk […]

Doorstart in het faillissement van Tide Microfluidics B.V.

In het kader van het onderzoeken van de doorstart mogelijkheden hebben een aantal gegadigden zich gemeld bij de curator, mr. P.E.M. Schol, en is afgelopen donderdag, thans met goedkeuring van de rechter-commissaris, de zekerheidshouders en de Belastingdienst, overeenstemming bereikt omtrent een doorstart van de onderneming van Tide Microfluidics B.V. De doorstarter, genaamd Solstice Pharmaceuticals B.V., […]

Per 1 juli 2020 uitbreiding geboorteverlof voor partners!

Nu krijg je als partner van een vrouw die pas is bevallen de uren van 1 werkweek aan verlof. Die moet je opnemen binnen 4 weken na de geboorte. Vanaf 1 juli wordt dit uitgebreid met aanvullend geboorteverlof van maximaal 5 weken. Het aanvullend geboorteverlof bedraagt minimaal één en maximaal vijf maal het aantal werkuren […]

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid oftewel NOW!

Vanwege de uitbraak van het Corona virus heeft de overheid een nieuwe tijdelijke regeling in het leven geroepen. De regeling Werktijdverkorting (wtv) is ingetrokken. NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies van tenminste 20% tegemoet te komen in de loonkosten. Deze werkgevers kunnen door de nieuwe regeling werknemers met een vast […]

Maatregelen ivm corona virus

Beste cliënten en relaties, Hierbij laten we u weten dat ons kantoor vooralsnog geopend is. Wel hebben wij in verband met de landelijke besluitvorming rondom het corona virus de navolgende maatregelen genomen: We verzoeken mensen die klachten hebben als neusverkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn en/of koorts, ons kantoor niet te bezoeken; Afspraken kunnen zo mogelijk telefonisch […]

Zieke werknemer: wat te doen?

Zieke werknemer: wat te doen? Een griepje is snel over, maar vervelender wordt het wanneer een werknemer door ziekte langere tijd niet kan werken of zelfs arbeidsongeschikt raakt. De Wet Verbetering Poortwachter helpt de werkgever hierbij op weg. De Wet Verbetering Poortwachter brengt verschillende verplichtingen met zich mee voor zowel de werkgever als de werknemer. […]

Verplichte vingerafdruk strijdig met AVG

Verplichte vingerafdruk strijdig met AVG Volgens de kantonrechter in Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2019:6005) mag een werkgever de werknemer niet verplichten een autorisatiesysteem voor de kassa te gebruiken dat werkt op basis van een vingerafdrukscan. De casus De werkgever heeft een nieuw systeem geïntroduceerd waarbij de werknemers zich alleen konden identificeren via hun vingerafdruk. Voorheen was er een […]

Neem uw vakantiedagen op, alstublieft!

Neem uw vakantiedagen op, alstublieft! Met de meivakantie en de zomervakantie voor de deur, is het goed om stil te staan bij de geldende regels over vakantiedagen. Wist u dat een werkgever verplicht is om zijn werknemer ook daadwerkelijk zijn vakantiedagen te laten opnemen? “Een verplichting als werkgever om werknemer zijn vakantiedagen te laten opnemen?”, […]

Wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen

Wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen De kogel is door de kerk: de huidige alimentatiewetgeving wordt aangepast! Op 19 juni 2015 is er een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de huidige alimentatiewetgeving. Het wetsvoorstel is destijds met de nodige kritiek ontvangen. De kritiek heeft ertoe geleid dat het wetsvoorstel de nodige wijzigingen heeft ondergaan de afgelopen jaren. […]

Indexatie alimentatie 2019 wordt 2%!

Indexatie alimentatie 2019 wordt 2%! De Minister voor Rechtsbescherming heeft bepaald dat de alimentatiebedragen, zowel kinder- als partneralimentatie, per 1 januari 2019 stijgen met 2% (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-60162.html). Dit wordt ook de wettelijke indexering genoemd. Wat is indexatie van alimentatie De indexatie houdt in dat de alimentatie jaarlijks per 1 januari automatisch wordt verhoogd met een bepaald […]