WWFT

De Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) is in de huidige vorm per 25 juli 2018 ingevoerd. Met deze wet wil de overheid onder andere voorkomen dat criminelen uit misdrijf afkomstige gelden witwassen of gebruiken voor terroristische doeleinden.

Op grond van de WWFT zijn advocaten verplicht om bij bepaalde aangewezen diensten de cliënt te identificeren, te verifiëren en in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden.

Voor meer informatie omtrent dit onderwerp kunt u de website van de Nederlandse Orde van Advocaten raadplegen alsmede de website van het Bureau Financieel Toezicht.