Maandelijkse archieven: januari 2017

Pandrecht op voorwaardelijk eigendom

Kan een pandrecht worden gevestigd op (deels) onbetaald gebleven en onder eigendomsvoorbehoud (voorwaardelijk eigendom) geleverde zaken? De Hoge Raad oordeelde op 3 juni 2016 bevestigend (HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1046, NJ 2016/290). De discussie in deze zaak had betrekking op een teeltsysteem, door een leverancier onder eigendomsvoorbehoud geleverd aan de koper/schuldenaar. Van de totale koopprijs van […]