Team

 

Mr. P.E.M. (Philippe) Schol

Advocaat

053-431 00 63

p.schol@sgadvocaten.nl

Linkedin
Specialismen

* Financiering & zekerheid
* Doorstart & herstructurering
* Crediteurenakkoorden
* Bestuurdersaansprakelijkheid
* Pauliana-problematiek
* Boekhoud- en publicatieplicht
* Incasso van vorderingen
* Faillissementsverzoeken
* Herstructureringsdeskundige (WHOA)
* Voeren van procedures op voornoemde gebieden

Opleidingen

* Nederlands recht, Universiteit Maastricht, 2007
* Leergang Insolventierecht, (postacademische opleiding), Rijksuniversiteit Groningen, 2012
* Insolad, 2014
* Specialisatieopleiding WHOA – Herstructureringsdeskundige, (postacademische opleiding), Universiteit Leiden, 2021

Lidmaatschap

* Lid van de Vereniging Insolventierecht Advocaten (Insolad)

 

Mr. P. (Patrick) Gorter

Advocaat

053-431 00 63

p.gorter@sgadvocaten.nl

Linkedin
Specialismen

* Fusies & Overnames
* Aandeelhoudersovereenkomsten
* Samenwerkingsverbanden
* Bestuurdersaansprakelijkheid
* Geschillen binnen de onderneming
* Vennootschaps- en ondernemingsrecht
* Voeren van procedures op voornoemde gebieden, waaronder enquêteverzoeken bij de Ondernemingskamer te Amsterdam

Opleidingen

* Nederlands recht, Universiteit Utrecht, 2004
* Grotius Vennootschaps- en Ondernemingsrecht, 2008
* Leergang Insolventierecht, (postacademische opleiding), Rijksuniversiteit Groningen, 2013

 

Mr. T.L.V. (Tamara) de Jong

Advocaat

053-750 71 54

t.dejong@sgadvocaten.nl

Afspraak Linkedin
Specialismen

* Arbeidsrecht
* Personen- en familierecht
* Incasso van vorderingen
* Beslag en executie

Opleidingen

* Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam, 2008
* Groninger Leergang Arbeidsrecht, (postacademische opleiding), Rijksuniversiteit Groningen, 2017
* Postacademische opleiding Insolventierecht voor curatoren, CPO Radboud Universiteit, 2020-2021

 

Mr. H. (Erik) Holland

Advocaat

053-431 00 63

h.holland@sgadvocaten.nl

Linkedin
Specialismen

* Bouwrecht
* Koop en verkoop onroerende zaken
* Huurrecht
* Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden
* Incasso van vorderingen
* Beslag en executie

Opleidingen

* Nederlands recht, RUG, 1998
* Grotius Onroerend Goedrecht, 2017

Lidmaatschap

* Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

  1. mr. P.E.M. Schol staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied insolventierecht met als sub rechtsgebieden faillissement, surseance van betaling en WSNP,  en op het hoofdrechtsgebied ondernemingsrecht met als sub rechtsgebied bestuurdersaansprakelijkheid;
  2. mr. P. Gorter staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied ondernemingsrecht met als sub rechtsgebieden bestuurdersaansprakelijkheid, fusies en overnames, vennootschappen, verenigingen en stichtingen;
  3. mr. H. Holland staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied huurrecht met als sub rechtsgebieden bedrijfsruimte en woonruimte en op het hoofdrechtsgebied vastgoedrecht met als sub rechtsgebied bouwrecht;
  4. mr. T.L.V. de Jong staat geregistreerd op de hoofdrechtsgebieden arbeidsrecht en personen- en familierecht;

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.