Civiele rechts- en procespraktijk

Advocaat Civiele rechts- en procespraktijk

De advocaten van Schol & Gorter zijn ervaren in het beoordelen en opstellen van (complexe) contracten, waaronder vaststellingsovereenkomsten, huurovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten, koop- en verkoopovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten (joint ventures). Ook zijn ze deskundig in het beoordelen en opstellen van algemene voorwaarden.

Als uw contractspartij in commerciële aangelegenheden wanprestatie pleegt, of als een onrechtmatige daad gepleegd wordt jegens u, kunnen de specialisten van Schol & Gorter u bijstaan met advies en zo nodig voor u procederen. Daarbij kan het gaan om de incasso van openstaande vorderingen, maar ook de beëindiging van langlopende duurovereenkomsten. Uiteraard hebben de advocaten kennis van het beslag- en executierecht en wordt uw zaak van begin tot eind voor u afgewikkeld.