Neem uw vakantiedagen op, alstublieft!

Met de meivakantie en de zomervakantie voor de deur, is het goed om stil te staan bij de geldende regels over vakantiedagen. Wist u dat een werkgever verplicht is om zijn werknemer ook daadwerkelijk zijn vakantiedagen te laten opnemen?

Een verplichting als werkgever om werknemer zijn vakantiedagen te laten opnemen?”, hoor ik u vragen. Ja zeker, want doet de werkgever dat niet dan brengt dat behoorlijke gevolgen met zich! Aan het Europese Hof van Justitie werd een zaak voorgelegd waarin die verplichting aan bod kwam.

De zaak bij het Europese Hof van Justitie

Meneer Shimizu werkte tot 31 december 2013 bij zijn Duitse werkgever. Bij het einde van zijn dienstverband had hij nog 51 vakantiedagen openstaan die waren opgebouwd in 2012 en 2013. Hij verzocht zijn werkgever deze vakantiedagen uit te betalen, wat neerkwam op een bedrag van € 11.979,00 bruto. De werkgever weigerde deze vakantiedagen uit te betalen omdat deze volgens hem waren komen te vervallen. Volgens de Duitse wet vervielen de opgebouwde vakantiedagen namelijk na het einde van het jaar waarin deze vakantiedagen werden opgebouwd. Het Europese Hof van Justitie kreeg de vraag voorgelegd of het vervallen van wettelijke vakantiedagen na het verstrijken van een in de nationale wetgeving opgenomen vervaltermijn in strijd is met Europese wetgeving.

Het Europese Hof van Justitie heeft geantwoord dat een vervaltermijn is toegestaan in de nationale wetgeving mits de werkgever de werknemer daadwerkelijk de mogelijkheid biedt om zijn jaarlijkse vakantie met behoud van loon op te nemen. Er is volgens het Europese Hof van Justitie dus een verplichting voor de werkgever waarbij de werkgever daadwerkelijk moet aanzetten tot het opnemen van vakantiedagen. Deze verplichting houdt het volgende in:

  1. erop wijzen hoeveel vakantiedagen de werknemer heeft;
  2. dat deze vakantiedagen ook opgenomen kunnen worden;
  3. dat expliciet gelegenheid wordt geboden om deze vakantiedagen daadwerkelijk op te nemen;
  4. wat de gevolgen zijn van het niet opnemen van deze vakantiedagen en dus wordt gewezen op de wettelijke vervaltermijnen.

Hoe zit het in Nederland met die vakantiedagen

Net als in de Duitse wetgeving, kennen wij in onze wet ook een vervaltermijn voor de wettelijke vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na het einde van het jaar waarin ze zijn opgebouwd (zie ook: https://www.sgadvocaten.nl/2016/11/14/vakantiedagen-opnemen-meenemen/).

De wettelijke opgebouwde maar niet genoten vakantiedagen komen te vervallen, tenzij de werkgever de werknemer hier niet tijdig over heeft geïnformeerd of niet kan worden bewezen dat dit is gebeurd. In dat geval zal de werkgever alsnog deze vakantiedagen moeten toekennen of uitbetalen bij het einde van het dienstverband.

Ter voorkoming van het opnemen of uitbetalen van een stuwmeer aan vakantiedagen, is mijn tip: informeer uw werknemer voortaan schriftelijk, tijdig en uitgebreid over het aantal vakantiedagen, de mogelijkheid deze op te nemen en het verval van hun vakantiedagen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.