Het nieuwe bodemrecht van de fiscus, van toepassing per 1 januari 2013, heeft drastische gevolgen voor de financieringspraktijk ten nadeel van ondernemend Nederland.

Wat is het bodemrecht van de fiscus?

Alle bodemzaken, zijnde, voornamelijk, machines en inventaris aanwezig op de bodem van belastingplichtige (lees: de ondernemer), vallen onder het zogenaamde bodemrecht van de fiscus. Het bodemrecht geeft de fiscus de mogelijkheid om zich op machines en inventaris van de belastingplichtige te verhalen zolang deze zich op diens bodem bevinden.

Voor de wetswijziging

Voor 1 januari 2013 zorgden financiers (voornamelijk banken) en leasemaatschappijen middels de zogenaamde bodemverhuurconstructie ervoor dat de fiscus haar bodemrecht niet meer kon uitoefenen en dat daardoor verhaal door de fiscus onmogelijk werd gemaakt.

De bodemverhuurconstructie komt er kort gezegd op neer dat de bodem van de belastingplichtige in onderhuur wordt genomen door de financier/leasemaatschappij zodat fiscaal gezien de machines en inventaris niet meer op de bodem van de belastingplichtige staan maar op de bodem van de onderhuurder.

Per 1 januari 2013

De verandering in de wetgeving per 1 januari 2013 heeft tot gevolg dat wanneer financiers/leasemaatschappijen/schuldeisers met een eigendomsvoorbehoud etc. hun verhaalsrechten wensen uit te oefenen, hiervan eerst (schriftelijke) melding dienen te doen bij de fiscus en dan vier weken dienen te wachten alvorens men mag overgaan tot verhaal c.q. terugname. Doet men geen melding, dan is elke verhaalshandeling ten nadeel van de fiscus nietig.

Toepassing van de bodemverhuurconstructie en daarmee verhaal ten aanzien van de bodemzaken (machines en inventaris) wordt door de nieuwe wetgeving zinloos en de fiscus heeft nu voldoende tijd om zich te verhalen op de machines en inventaris waardoor in de meeste gevallen geen verhaal  resteert voor de financiers/leasemaatschappijen en schuldeisers met een eigendomsvoorbehoud.

De financieringspraktijk voor ondernemend Nederland staat met de voornoemde wetswijziging onder druk. Financiers kunnen (en zullen) ondernemend Nederland om aanvullende zekerheden vragen. De leasemaatschappijen en leveranciers zullen minder snel genegen zijn (zonder verdere zekerheidstelling) zaken te leveren en ondernemers kunnen geconfronteerd worden met extra (financierings)kosten en zekerheidstellingen.

Wat te doen wanneer geconfronteerd met het voorgaande?

Schol & Gorter advocaten is gezien haar ervaring bij uitstek in staat u als ondernemer, financier, leasemaatschappij dan wel leverancier te adviseren over de voorzorgsmaatregelen en alternatieven. Voorts kunnen wij u uiteraard adviseren bij een geschil omtrent het voorgaande met de fiscus. Bel ons gerust voor een vrijblijvend eerste gesprek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.