S&G NOW-aanvraag

De Coronacrisis brengt voor iedereen de nodige zorgen met zich, ook voor werkgevers. Het kabinet heeft de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) in het leven geroepen waarmee werkgevers in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten.

De spelregels zijn inmiddels bekend gemaakt. Als u gebruikt wilt maken van de noodmaatregel, dan gelden onder meer de volgende voorwaarden:

  1. U mag geen ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvragen voor uw werknemers, in de periode waarover u de tegemoetkoming ontvangt.
  2. U verwacht ten minste 20% omzetverlies.
  3. Het gaat om omzetverlies vanaf 1 maart 2020.
  4. De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden en deze periode kan daarna met nog eens drie maanden worden verlengd.
  5. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies. Maximaal is het 90% van de loonsom (het bedrag dat u kwijt bent aan loonkosten) bij een omzetdaling van 100%.

Het voorschot is 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt beoordeeld hoeveel omzetverlies u echt heeft gehad. Als achteraf blijkt dat u teveel heeft ontvangen, dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Als blijkt dat u te weinig heeft ontvangen, dan krijgt u een nabetaling.

Vanaf maandag 6 april kan de aanvraag voor de ondersteuning worden ingediend bij een speciaal loket van het UWV en wel tot en met 31 mei 2020. Naar verwachting zal het UWV binnen 2 à 4 weken (de eerste termijn van) het voorschot betalen aan de werkgever. Daarbij gaat men wel uit van een volledige aanvraag. U ontvangt in die periode ook de subsidiebeschikking.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Het is dus van belang om de aanvraag zo snel mogelijk in te dienen.

Ook in tijden van Coronacrisis verleent Schol & Gorter Advocaten u als werkgever bijstand. Schol & Gorter Advocaten neemt het indienen van de NOW-aanvraag graag van u over zodat u zich kunt focussen op wat u het liefste doet: ondernemen. Het voorbereiden en indienen van de NOW-aanvraag kan voor een vast bedrag van € 450,00 exclusief BTW.

Wilt u hiervan gebruik maken, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.

    (Dit formulier vraagt u om uw naam, telefoonnummer en e-mailadres zodat wij met u kunnen communiceren. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze Privacy statement om te zien hoe wij met uw gegevens omgaan.)