Zieke werknemer: wat te doen?

Een griepje is snel over, maar vervelender wordt het wanneer een werknemer door ziekte langere tijd niet kan werken of zelfs arbeidsongeschikt raakt. De Wet Verbetering Poortwachter helpt de werkgever hierbij op weg.

De Wet Verbetering Poortwachter brengt verschillende verplichtingen met zich mee voor zowel de werkgever als de werknemer. Doel van de wet is om een langdurig zieke werknemer zo snel mogelijk in het arbeidsproces te laten terugkeren.

Er moet altijd eerst worden bekeken of de werknemer weer bij zijn eigen werkgever aan de slag kan. Het zogeheten 1e spoor. Lukt het niet om de werknemer bij de eigen werkgever te re-integreren (in de oude of een andere geschikte functie) dan moet de werkgever samen met de werknemer op zoek naar werk bij een andere werkgever. Dit is het 2e spoor.

De werknemer moet meewerken aan de re-integratie en er samen met de werkgever alles aan doen om passende arbeid te vinden. Als de werknemer niet meewerkt aan de re-integratie vraag dan een deskundigenoordeel bij het UWV over de re-integratie inspanningen van de werknemer. Blijkt hieruit dat de werknemer onvoldoende meewerkt, dan kan de werkgever overgaan tot het toepassen van een loonsanctie zoals het stoppen met de doorbetaling tijdens ziekte. Als een werknemer dan nog niet wil meewerken, dan bestaat er zelfs de mogelijkheid om met succes een ontbindingsverzoek bij de rechter in te dienen. Het opzegverbod bij ziekte wordt dan buiten beschouwing gelaten.

Voor nu gaan we ervan uit, dat het niet zover hoeft te komen. In het kader van ziekte van de werknemer, zijn er verschillende stappen die genomen moeten worden in het re-integratietraject.

In het schema hieronder vindt u in een notendop wie welke stappen moet nemen en wanneer bij ziekte van de werknemer:

Wie Wat Wanneer
Werkgever Ziekmelding Arbodienst/bedrijfsarts Dag 1
Bedrijfsarts Probleemanalyse opstellen Week 6
Werkgever Re-integratieverslag bijhouden Vanaf week 6
Werkgever en werknemer Plan van Aanpak opstellen Week 8
Werkgever en werknemer Evaluatie en zo nodig bijstelling Plan van Aanpak Iedere 6 ken
Werkgever 42e weekmelding bij UWV Week 42
Werkgever en werknemer Eerstejaarsevaluatie Week 52
Werknemer WIA-aanvraag Week 88
Werkgever Eindevaluatie Week 91
Werkgever Re-integratieverslag aanleveren Week 93
Werkgever en werknemer Ontslag wegens langdurige ziekte, WIA uitkering of voortzetten re-integratie bij werkgever Week 104

Neem als werkgever op tijd de vermelde stappen en houdt het re-integratiedossier goed bij. Dit ter voorkoming van een loonsanctie van het UWV die ertoe kan leiden dat de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte na 104 weken wordt verlengd met maximaal 52 weken.

Voor vragen over ziekte van uw werknemer, kunt u bij Tamara de Jong terecht!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.