Vraag 5.

Bedrijven hebben sinds 2016 een meldplicht datalekken. We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. De AVG stelt strenge eisen aan de registratie van de datalekken in een organisatie. Organisaties moeten alle datalekken documenteren. Met deze documentatie moet de AP kunnen controleren of zij aan de meldplicht datalekken hebben voldaan. Heeft u maatregelen getroffen ter voorkoming van een datalek binnen uw bedrijf maar ook voor het geval er toch een datalek zou plaatsvinden?

Ja Nee