Antwoord.

Ja. U heeft medegedeeld dat u maatregelen heeft getroffen ter voorkoming van een datalek binnen uw bedrijf en voor het geval er toch een datalek zou plaatsvinden.

Volgende vraag