Antwoord.

Nee. U heeft medegedeeld dat u geen maatregelen heeft getroffen ter voorkoming van een datalek binnen uw organisatie en ook niet voor het geval er toch een datalek zou plaatsvinden.

Volgende vraag