Antwoord.

Nee. U heeft ingevuld dat u niet voldoet aan de vereisten voor het verwerken van persoonsgegevens in het verwerkingsregister.

Volgende vraag