Antwoord.

Ja. U heeft ingevuld dat uw bedrijf voldoet aan de vereisten voor verwerking van persoonsgegevens in het verwerkingsregister.

Volgende vraag