Vraag 1.

Volgens art. 4 lid 2 AVG is het verwerken van persoonsgegevens: ‘elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, ….’ Het begrip ‘verwerken’ is dus erg ruim. Het varieert van het verzamelen van gegevens tot en met het vernietigen van gegevens. Verwerkt uw bedrijf persoonsgegevens?

Ja Nee