Vraag 2.B.

In het verwerkingsregister brengt uw bedrijf onder andere in kaart welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel, op basis van welke grondslag(en), of de gegevens worden gedeeld met derden. Voldoet uw bedrijf aan deze vereisten?

Ja Nee